LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
Narzędzie przedstawione na zdjęciu należy zamocować podczas obróbki skrawaniem na
A.
B.
C.
D.