LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Dobierz prędkość skrawania oraz posuw do obróbki żeliwa, wykorzystując dane zapisane w przedstawionej tabeli.
A.
B.
C.
D.