LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Posługując się wzorem (ft = f∙n∙i mm/min), oblicz posuw minutowy dla wiertła krętego przyjmując: f = 0,2 mm/obr, obroty n = 600 obr/min, liczba ostrzy skrawających i = 2.

A.
B.
C.
D.