LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 32
Które z wymienionych narzędzi należy wykorzystać do pomiaru średnicy wałka Ø45+0,03?

A.
B.
C.
D.