LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 29
Aby sprawdzić dokładność wykonania nakrętki teowej, pokazanej na rysunku, należy wykorzystać:
A.
B.
C.
D.