LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Na podstawie rysunku określ sposób ustalenia i zamocowania wałka.
A.
B.
C.
D.