LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Na podstawie danych z fragmentu programu oraz wskazania pokrętła, określ rzeczywistą wartość posuwu narzędzia w tokarce sterowanej numerycznie.

...
G90
G94
M4 S800 F0.2
G00 X100 Z0
...
A.
B.
C.
D.