LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 27
Jakie zjawisko nie zachodzi podczas obróbki skrawaniem metali?

A.
B.
C.
D.