LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 39
Przedstawiony na rysunku wymiar z podanymi odchyłkami można zmierzyć
A.
B.
C.
D.