LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Który z zamieszczonych rysunków przestawia krawędź skrawającą ostrza narzędzia z narostem?
A.
B.
C.
D.