LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
Który przyrząd mikrometryczny należy wykorzystać do pomiaru średnicy otworu Ø20?
A.
B.
C.
D.