LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Operacje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wykonywane są na stanowiskach oznaczonym symbolem
A.
B.
C.
D.