LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Na rysunku przedstawiono trzpień frezarski
A.
B.
C.
D.