LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 12
Metoda bezwiórowa wykonywania gwintów to

A.
B.
C.
D.