LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Funkcje G04 F1 oznaczają

A.
B.
C.
D.