LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
W którym z przedstawionych bloków występują funkcje ustawcze wrzeciona?

A.
B.
C.
D.