LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Jaki rodzaj obróbki skrawaniem przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.