LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 3
Pokazany na rysunku mechanizm to
A.
B.
C.
D.