LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Ile wynosi wskazanie suwmiarki z czujnikiem przedstawionej na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.