LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 27
Na rysunku przedstawiono przykładowy zespół posuwu ruchu prostoliniowego. Strzałką oznaczono
A.
B.
C.
D.