LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 39
Na podstawie opisu właściwości materiałów dobierz, olej do smarowania prowadnic tokarki konwencjonalnej.
A.
B.
C.
D.