LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 2
Płytkę skrawającą do gwintów przedstawia zdjęcie oznaczone literą
A.
B.
C.
D.