LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Którą z obróbek należy zastosować w celu zdjęcia 0,5 mm naddatku z obrabianej powierzchni?

A.
B.
C.
D.