LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Część skrawającą skrobaka wykonuje się

A.
B.
C.
D.