LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Gięcie cienkich prętów wykonuje się za pomocą

A.
B.
C.
D.