LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Do zgrubnego piłowania stopu aluminium stosuje się pilnik

A.
B.
C.
D.