LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 12
Do wyznaczenia środka powierzchni czołowej wałka służy

A.
B.
C.
D.