LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 16
Załamanie ostrych krawędzi w prostokątnej podstawie wykonuje się poprzez

A.
B.
C.
D.