LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Za pomocą jakiej techniki wytwarzania można wykonać hak do suwnicy?

A.
B.
C.
D.