LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 14
Na rysunku wiertarki promieniowej numerem 1 oznaczono
A.
B.
C.
D.