LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 16
Do toczenia wałków służy obrabiarka przedstawiona na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.