LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Pomiaru głębokości rowka można dokonać za pomocą

A.
B.
C.
D.