LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 3
Który z wymienionych w tabeli materiałów należy zastosować jako zastępczy za żeliwo ZL400? Zaleca się, aby własności wytrzymałościowe i plastyczne były nie mniejsze niż materiału zastępowanego.
A.
B.
C.
D.