LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Jakiego sposobu wymaga mocowanie na szlifierce do płaszczyzn kostki o nieregularnych kształtach?

A.
B.
C.
D.