LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Do obróbki płaszczyzn należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.