LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Do pomiaru odległości między płytkami wynoszącej 0,33 mm należy zastosować

A.
B.
C.
D.