LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Jaką metodę stosuje się do obróbki płaszczyzn?

A.
B.
C.
D.