LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
Jaki rodzaj połączenia wytrzymałego na naprężenia rozciągające i pracującego w podwyższonych temperaturach można zastosować do elementów wykonanych ze stali St4S?

A.
B.
C.
D.