LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Rysunek przedstawia
A.
B.
C.
D.