LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 2
Poprzez zgrzewanie można połączyć

A.
B.
C.
D.