LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Wielowypust wykonuje się na

A.
B.
C.
D.