LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Przygotowanie do spawania blach o grubości 1,5 mm wymaga ich

A.
B.
C.
D.