LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Ocena jakości połączenia nitowego okładzin ciernych tarcz sprzęgłowych polega na sprawdzeniu ich wytrzymałości na

A.
B.
C.
D.