LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Z analizy rysunku wykonawczego wałka wynika, że powierzchnie oznaczone jako A, powinny być
A.
B.
C.
D.