LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Zużycie części na skutek przekroczenia wytrzymałości doraźnej materiału to zużycie

A.
B.
C.
D.