LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 2
Określenie stanu technicznego wiertła przed każdym użyciem na stanowisku wiertarskim polega na

A.
B.
C.
D.