LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
Na podstawie danych w tabeli określ indeks łożyska, którego średnica otworu w pierścieniu montowanym na wale wynosi 400 mm, a średnica zewnętrzna pierścienia montowanego w oprawie wynosi 540 mm
A.
B.
C.
D.