LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 39
Przy osadzaniu w korpusie maszyny łożyska, z dużym wciskiem, wskazane jest

A.
B.
C.
D.