LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG20 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Zgodnie z danymi w tabeli, do przygotowania otworu do rozwiercania na wymiar Ø13 w klasie IT11, należy zastosować
A.
B.
C.
D.