LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Z Karty technologicznej wynika, że półfabrykatem do wykonania wałka napędowego wrzeciennika jest
A.
B.
C.
D.